Ympäristölupa-asiat

Meiltä ympäristölupa-asioihin liittyvät palvelut | Espoo

Tarjoamme osaavaa palvelua ympäristölupahakemusten, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten, rekisteröintien ja viranomaisraporttien laatimisessa sekä erilaisissa muutoksenhakutilanteissa olemassa oleviin ympäristölupiin. Lisäksi avustamme toiminnanharjoittajaa vastineiden ja muiden lupahakemusprosessin aikana tarvittavien asiakirjojen laatimisessa.

Perusteellisesti ja asiantuntevasti laadittu ympäristölupahakemus nopeuttaa lupahakemusprosessia ja edesauttaa haettujen lupaehtojen toteutumista. Pyrimme saamaan asiakkaillemme (toiminnanharjoittaja) mahdollisimman realistiset ja joustavat lupaehdot sekä viemään koko lupahakemusprosessin läpi saumattomasti. Ympäristölupahakemusta, ilmoitusta ja rekisteröintiä valmisteltaessa keräämme toiminnanharjoittajalta tarvittavat tiedot, joiden pohjalta laadimme toimintaa vastaavan hakemuksen/ilmoituksen sekä siihen kuuluvat suunnitelmat, selvitykset ja muut liitteet. Lisäksi avustamme laitokselta vaadittujen vuosi-/tarkkailuraporttien laatimisessa asiakkaan näin halutessa.

Mitä palvelumme kattaa?

  • Ympäristölupahakemusten laatimisen
  • Ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten ja rekisteröintien laatimisen
  • Tarkkailusuunnitelmien laatimisen
  • Hakemusten laatimisen ympäristöluvan/lupamääräysten tarkistamiseksi, päivittämiseksi ja täydentämiseksi
  • Viranomaisraporttien laatimisen (esim. vuosiraportit, suunnitelmat, tarkkailuraportit)
  • Avustamisen lupahakemusprosessin aikaisten asiakirjojen laatimisessa

Ota yhteyttä