Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Biokaasulaskuri

Vanhojen kaatopaikkojen raivaaminen

Chemitec Consulting on kehittänyt prosessia, jossa hylättyjen kaatopaikkojen jätteitä päästäisiin hyödyntämään. Näistä jätteistä saadaan tuotettua sähköä ja lämpöä sekä rakennusmateriaalia tiettyihin käyttötarkoituksiin. Kaikista tärkein hyöty saadaan kuitenkin, kun kaatopaikat saadaan raivattua ja aluetta voidaan hyödyntää muihin tarkoituksiin.

Vanhat kaatopaikat, jonne on viety yhteiskuntajätettä ilman minkäänlaista kunnollista esikäsittelyä useiden vuosien ajan (10, 15, 20 tai enemmän), saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöongelmia, kuten kasvihuonekaasujen (erityisesti CH4) vapautuminen ilmakehään, myrkyllisten aineiden päätyminen pohjaveteen heikentäen juomaveden laatua, pölyn päätyminen ilmaan sekä hajuhaitat ympäristön asukkaille. Näiden ongelmien lisäksi myös maavyöryt ovat mahdollisia alueella. Lisäksi vanhat kaatopaikat vievät merkittävästi maa-alueita kaupungeilta ja tätä maa-aluetta voitaisiin hyödyntää paremmin.

Vanhoilla kaatopaikolla oleva biojäte, paperi ja kartonki ovat todennäköisesti maatuneet kokonaan mainitun ajan aikana (kymmenen vuotta tai aikaisemmin). Kaatopaikoilla on kuitenkin useita aineita, jotka eivät ole maatuneet tässä ajassa kuten muovi, synteettinen kumi, metalli ja lasi ym. Nämä materiaalit voidaan hyödyntää energiana (sähkö ja lämpö), kierrätyksessä (metalli, lasi) ja rakennusmateriaalina. Chemitecin kehittämässä konseptissa, ensin jätemateriaali kaivetaan vanhoilta kaatopaikoilta, minkä jälkeen jäte käsitellään mekaanisesti lajittelulaitoksella, jolla saadaan talteen palava osa (muovi, kumi ym.) sekä kierrätettävä osa (metalli, lasi ym.). Palava osa muunnetaan (silppuaminen, homogenointi) jätepolttoaineeksi, jota käytetään jätteenpolttolaitoksella. Kierrätettävä osa käytetään kierrätysmateriaalina. Loppuosa jätteestä on joko palamatonta tai kierrätykseen kelpaamatonta jätettä. Alkuvaiheen kierrätyksen jälkeen tämä osa voidaan ohjata jatkokäsittelyyn. Jatkokäsittely voi olla lajittelua, lämmitystä, jauhamista tai sekoitusta ym. Tätä loppuosaa voidaan käyttää rakennusmateriaalina ja osa saatetaan lähettää uudestaan kunnollisille kaatopaikoille. Alta löydät yksinkertaistetun prosessikaavion Chemitecin kehittämästä konseptista.

Kuva: Yksinkertaistettu kuvaus vanhojen kaatopaikkojen jätteenkäsittelystä

Palavan ja kierrätettävän osuus kaatopaikan jätteistä riippuu siitä, millaista jätettä kaatopaikoille on viety aikanaan. Palavan ja kierrätettävän osuus voi olla 5–15 m-% ja palamattoman jätteen osuus voi olla 85–95 m-%. Jos prosessia varten tarvitaan tietty määrä energiaa (sähköä, lämpöä), prosessiin voidaan lisätä tarvittaessa uutta jätemateriaalia (tekstiilejä, teollisuusjätettä ym.). Näiden materiaalien lisääminen polttoaineeksi onnistuu helposti.

Olethan yhteydessä Chemitec Consulting Oy:hyn liittyen prosessin teknoekonomiseen seikkoihin sekä projektin kaupallistamiseksi.