Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Biokaasulaskuri

Referenssit

Referenssisivultamme löydät lyhyet kuvaukset toteutuneista toimeksiannoista. Tarjoamme sekä pieniä selvityksiä että suurempien kokonaisuuksien hoitamista, jotka liittyvät yleisimmin joko prosessisuunnittelun eri osa-alueisiin tai lupa-asioihin.

Olemme nostaneet esiin muutaman esimerkin kuluneilta vuosilta tarkempine kuvauksineen. Lisäksi sivun alareunassa on taulukko, jonka kautta voi tutustua lukuisiin monipuolisiin projekteihimme.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelumme kattavat monenlaisia eri tyyppisiä tehtäviä. Niihin sisältyy esimerkiksi riskianalyysit, kuten vika- ja vaikutusanalyysi (VVA); pullonkaulatutkimus ja monenlaiset erilaiset selvitykset.

Puolassa tarjosimme asiantuntijapalveluitamme käytettäväksi laajassa monokloorietikkahappotehtaan Hazop-riskianalyysissa. Olimme osallistuneet tehtaan suunnitteluun projektin alusta asti, joten asiantuntemuksemme tarjosi arvokasta tietoa tehtaan riskeistä.

Energiantuotanto

Asiakkainamme on lukuisia energiantuotantoalan ja mekaanisen metsäteollisuuden toimijoita. Tyypillisiä töitämme ovat erilaisten selvitysten, investointitukihakemusten, päästökauppa-asiapapereiden, viranomaisraporttien ja lupien laadinta, prosessimitoitukset, hankintasuunnittelu, projektinjohto ja teknistaloudelliset laskelmat.

Keitele Groupin Keiteleen, Kemijärven ja Alajärven sahoille olemme olleet lukuisien eri energiantuotantoon ja energian säästöihin liittyvissä projekteissa Tilaajan konsulttina, joista viimeisimpänä toteutuksina ovat Alajärven ja Keiteleen sahojen savukaasujen pesu- ja lämmön talteenottolaitosten ja polttoaineiden viirakuivurien investoinnit, jotka otetaan kaupalliseen käyttöön loppuvuodesta 2019. Savukaasupesuri- viirakuivuri-investoinnilla voidaan kuivata sahanpurua, kuorta tai haketta tai mitä tahansa niiden seossuhdetta savukaasujen lauhdelämmöllä polttoaineen kosteudesta 60 prosenttia aina 10 prosenttiin saakka. Maksimissaan voidaan tuottaa ilmaisenergiaa jopa 45 % kattilatehoista laskettuna eli 10 MW:n kattilateholla 4,5 MW, jolloin kattilan jälkeen poistuvat savukaasut lauhtuvat 150°C asteesta 25°C asteeseen.

Kemiantekniikka

Kemiantekniikan projektien listamme on hyvin laaja-alainen ja pitkä. Toteuttamiamme projekteja on esisuunnittelusta laitoksen käyttöönottoon sisältäen prosessisuunnittelun, simuloinnin ja laitehankintasuunnittelun.

Kiertotalous

Me Chemitecillä etsimme aktiivisesti uusia keinoja pienentää syntyvän jätteen määrää. Selvitämme ja kehitämme erilaisten sivutuotevirtojen jalostusmahdollisuuksia, jotta pääprosessiin käytetyt raaka-aineet hyödynnettäisiin mahdollisimman tehokkaasti. Tällaisia kehitysprojekteja teemme sekä yrityksen sisällä että yhteistyökumppaneidemme kanssa. Selvitämme asiakkaillemme jätteenkäsittelymenetelmiä ja energiantuotantomahdollisuuksia mm. Etelä-Intiassa www.waste2value.fi.

Yksi viimeisimmistä projekteistamme on tarttunut elintarviketeollisuuden ongelmalliseen sivutuotevirtaan, jolle olemme olleet mukana kehittämässä hyötykäyttömahdollisuutta. Toimistossamme keksityn idean pohjalta rakensimme yhteistyössä Ecolution Oy:n kanssa bioreaktorin, jonka toimintaa testasimme Suomessa pääkaupunkiseudulla. Onnistuneiden kotimaan kokeiden jälkeen löytämämme ratkaisu kiinnostaa nyt myös kansainvälisesti ja kävimme kesäkuussa 2019 käynnistämässä suuremman suunnittelemamme bioreaktorin Kiinassa, joka pystyy jalostamaan lähialueella syntyviä elintarviketeollisuuden jätevirtoja arvokkaiksi tuotteiksi.

Lupa-asiat

Suomen lainsäädäntö säätelee monin tavoin kemianteollisuuden ja energia-alan toiminnanharjoittajia. Jotta asiakkaamme voivat keskittyä erikoisosaamiseensa, voimme hoitaa sekä ympäristö- että kemikaalilupa-asiat, erilaiset koeilmoitukset ja päästökauppaan liittyvien laskelmien ja asiakirjojen valmistelun. Saamme helposti ja nopeasti käyttöömme myös uusimmat standardit PSK standardisoinnin jäsenyytemme kautta.

Vuonna 2017 julkaistiin uudet suurten yli 50 MW polttolaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BAT-päätelmät), joka käynnisti erityisen ympäristöluvan tarkastamismenettelyn. Tarkastusmenettelyyn kuuluu osana BAT-selvitys, jossa laitoksen olemassa olevaa ympäristölupaa verrataan julkaistuihin BAT-päätelmiin.

Yksi tekemistämme BAT-selvityksistä koski Turku Energian Linnankadun öljylämpökeskusta, jossa kaukolämpöä tuotetaan neljällä 40 MW kattilalla. Lämpökeskukselle myönnetyn ympäristöluvan myöntämisen jälkeen laitoksella on tehty monta merkittävää parannusta vähentäen toiminnasta muodostuvia päästöjä ja ottaen käyttöön BAT-päätelmien mukaisia tekniikoita. Vaikka tuotantolaitoksen toiminta vastaa hyvin nykyaikaisia BAT-päätelmiä, itse BAT-selvitys vertaa virallisissa dokumenteissa sallittuja päästörajoja. Linnankadun tapauksessa BAT-päätelmät olivat suurelta osin ohjeellisia, sillä Linnankadun lämpökeskus toimii vain vara- ja huippukuormalaitoksena.

Tislaus

Olemme vahva tislauksen ammattilainen. Olemme suunnitelleet hyvin vaativia erotuksia, kuten CMC-tehtaan liuottimien (metanoli, etanoli, isopropanoli) talteenottoprosessit. Olemme suunnitelleet myös TMB:n tislausprosessin, jossa erikoispuhdas tuote otettiin huipun sijasta kolonnin sivuvirtana. Tarvittaessa olemme myös valmiita hyödyntämään reaktiivista tislausta.

Chemitec Consulting Oy referenssit

VuosiAlueKategoriaPalvelutyyppiTyöAsiakasProjekti
2019SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluCABB OyMonituotetehtaan varolaitteiden mitoitus
2019International, ChinaBiojalostamoKäyttöönottoKäyttöönottoEcolution OyElintarviketeollisuuden sivuvirran käsittely
2019SuomiKierrätystalousTutkimus ja kehitysSelvitysLassila & Tikanoja OyjRakennusjätteen elohopean alkuperäselvitys
2019SuomiKemianteollisuusLupa-asiatYmpärisölainsäädäntö, muuRosendahl Nextrom OyTestilaboratorion muutostyöt
2019SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaTurku Energia OyLinnankadun lämpökeskus
2018SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusKeitele Timber OySahan lämpölaitoksen olennainen muutos
2018SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoHankintasuunnitteluSeinäjoen Energia Oy50 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä kaukolämpökeskus ja savukaasujen lämmön talteenottoyksikkö
2018SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaSeinäjoen Energia OyKapernaumin lämpölaitos
2018SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatBAT-selvitysTurku Energia OyNeljä yli 50 MW kattilalaitosta: Suurten polttolaitosten LCP BAT-päätelmien soveltaminen
2018SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoTurku Energia Oy 12 MW biopolttoainetta käyttävä höyrykattila ja 10 MW kaasukattilalaitos
2017SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusJunnikkala OySahan lämpölaitoksen olennainen muutos
2017SuomiKemianteollisuusLupa-asiatRäjähdyssuojausasiakirja, PelastussuunnitelmaSalassa pidettäväVaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi
2017SuomiKemianteollisuusLupa-asiatKemikaali-ilmoitusSalassa pidettäväUusi kemikaalituotantolaitos
2017SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusWestas Raunio OySahan lämpölaitoksen olennainen muutos
2016SuomiBiojalostamoLupa-asiatYmpäristölupaEcolution OyAerobinen biojätteenkäsittelylaitos
2016SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoHyvinkään Lämpövoima Oy10 MW jauhettua pellettiä käyttävä kaukolämpölaitos
2016Ulkomaat, BrasiliaKemianteollisuus, KiteytysProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluKemira / Oy Japrotek AbKloraatin kiteytin
2016SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusLuvian Saha OySahan lämpölaitoksen olennainen muutos
2016SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusLuvian Saha OyAlle 10 MW kiinteää polttoainetta käyttävä kattilalaitos ja kolmesta alle 10 MW öljykattilasta koostuva lämpölaitos
2016SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaNivalan Kaukolämpö OyLämpölaitoksen polttoaineiden ja teknologian päivittäminen
2016SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatVuosiraporttiNivalan Kaukolämpö Oy Vuosittainen päästöraportti
2016Ulkomaat, PuolaKemianteollisuusProsessisuunnitteluKäyttöönottoPCC MCAA Sp. z o. o.Monokloorietikkahappotehdas (MCA)
2016SuomiKemianteollisuusLupa-asiatKemikaali-ilmoitusRosendahl Nextrom OyUusi testilaboratorio
2016SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusSalassa pidettäväSahan yhteyteen rakennettava lämpölaitos
2016SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoTurku Energia Oy40 MW jauhettua pellettiä käyttävä kaukolämpölaitos
2016SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaTurku Energia Oy40 MW jauhettua pellettiä käyttävä kaukolämpölaitos
2015SuomiBiojalostamoLupa-asiatKoekäyttöilmoitusEcolution OyAerobinen biojätteenkäsittelylaitos
2015SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatKoekäyttöilmoitus, sis. päästölaskelmatNivalan Kaukolämpö Oy Kattilalaitos, jätteenpoltto ja puun rinnakkaispoltto
2015SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluEsiselvitysÄhtärin Energia ja Vesi Oy Alle 5 MW turvetta ja puuta käyttävä CHP-laitos
2015SuomiTislausProsessisuunnitteluEsiselvitysAndritz OyRecovery and Power Division, rikinpoisto
2015SuomiTislausProsessisuunnitteluEsiselvitysAndritz OyMetanolin puhdistus, rikin ja ammoniakin poisto
2015SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoLappi Timber Oy 12 MW puuta ja turvetta käyttävä lämpölaitos ja 6 MW öljykattilalaitos
2015SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaLappi Timber Oy 12 MW puuta ja turvetta käyttävä lämpölaitos ja 6 MW öljykattilalaitos
2015SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoLuvian Saha Oy Alle 10 MW kiinteää polttoainetta käyttävän arinakattilalaitoksen tehonnosto arvoon 14 MW ja kolmesta alle 10 MW öljykattilasta koostuva lämpölaitos
2015SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaLuvian Saha Oy Alle 10 MW kiinteää polttoainetta käyttävä arinakattilalaitos ja kolmesta alle 10 MW öljykattilasta koostuva lämpölaitos.
2015SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluOy Forcit AbRäjähdetehdas (NG), hapon talteenottoyksikkö, NOx poisto
2015SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, ProsessisuunnitteluKannattavuusselvitys, ToteutussuunnitteluTaivalkosken Voima Oy Yksi 12 MW ja kaksi alle 10 MW puuta käyttävää arinakattilaa, savukaasun lämmöntalteenottolaitos, kuivausyksikkö
2015SuomiEnergiantuotantoAsiantuntijapalvelutAsiantuntijapalvelutToholammin Energia Oy Alle 10 MW CHP-laitos (ORC-tekniikka)
2015SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaTurku Energia Oy40 MW pellettikattilalaitos
2014Ulkomaat, IntiaLämmönsiirtoAsiantuntijapalvelutArvind Envisol Pvt LtdMVR-haihdutin jäteveden puhdistukseen
2014SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusJunnikkala Oy, OulainenKahdesta alle 5 MW kiinteää polttoainetta käyttävästä kattilasta muodostuva lämpölaitos
2014SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, ProsessisuunnitteluEsiselvitysJunnikkala Oy, Oulainen Kahdesta alle 5 MW puuta käyttävästä arinakattilasta koostuva lämpölaitos
2014SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaJunnikkala Oy, Oulainen Kahdesta alle 5 MW puuta käyttävästä arinakattilasta koostuva lämpölaitos
2014SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitys, EsiselvitysKauhavan Kaukolämpö Oy10 MW puuta ja turvetta käyttävä arinakatilalaitos
2014SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohtoKeitele Energy Oy7 MW puuta ja turvetta käyttävä arinakattilalaitos
2014SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaKeitele Energy Oy7 MW puuta ja turvetta käyttävä arinakattilalaitos
2014SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitys, EsiselvitysKeitele Energy OyYli 10 MW puuta ja turvetta käyttävä CHP-laitos sekä alle 10 MW savukaasun lämmön talteenottoyksikkö, kuivausyksikkö (belt drier)
2014SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaLappi Timber Oy12 MW kiinteää polttoainetta käyttävästä ja 6 MW öljykattilasta koostuva lämpölaitos
2014SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaLapuan Energia Oy25 MW turvetta ja puuta polttoaineena käyttävä CHP-laitos
2014Lupa-asiatPäästökauppaMore than 20 CustomersCO2-päästölupahakemukset, ilmaiset päästöoikeudet
2014SuomiAsiantuntijapalvelutNakkila Boilers OySavukaasulauhdutin
2014SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaNivalan Kaukolämpö OyHöyrykattilalaitos, rinnakkaispolton tuhkien läjitys
2014SuomiEnergiantuotantoAsiantuntijapalvelutOutokummun Energia Oy10 MW ja 7 MW puuta ja turvetta polttoaineena käyttävä lämpölaitos ja savukaasun lauhdutin
2014SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluKäyttöönottoOy Forcit AbRäjähdetehdas (NG), hapon talteenottoyksikkö
2014SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, AutomaatioOy Forcit AbRäjähdetehdas (NG), hapon talteenottoyksikkö
2014SuomiTislausProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, AutomaatioOy Forcit AbRäjähdetehdas (NG), hapon talteenottoyksikkö, typpihapon ja rikkihapon tislaus
2014SuomiLämmönsiirtoProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluOy Japrotek AbLämmönsiirtimet
2014SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluEsiselvitysTurku Energia OyKaukolämpökeskus, useita öljykattiloita
2014SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusÄhtärin Energia ja Vesi OyKahdesta alle 5 MW kattilasta koostuva kattilalaitos
2013EnergiantuotantoRahoitussuunnitteluKannattavuusselvitysConfidentialKaukolämpökeskuksen arvo
2013SuomiBiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco OyCMC-tehdas (Äänekoski), liuottimen (etanoli) talteenottoyksikkö
2013SuomiTislausAsiantuntijapalvelutCP Kelco OyCMC Mill, Äänekoski, Solvent (ethanol) regeneration plant
2013SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluPerussuunnitteluFortum Power and Heat Oy, Espoo, FinlandJäteveden lämmön talteenotto (lämpöpumppulaitos)
2013SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaHyvinkään Lämpövoima Oy10 – 30 MW pelletti- ja 20 MW biopolttoainelämpölaitokset
2013SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, ProsessisuunnitteluEsiselvitysHyvinkään Lämpövoima Oy10 – 30 MW pellettejä ja 20 MW biopolttoainetta käyttävä lämpölaitos
2013SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaHyvinkään Lämpövoima Oy10 – 30 MW pellettejä ja 20 MW biopolttoainetta käyttävä lämpölaitos
2013SuomiKemianteollisuusAsiantuntijapalvelutNextrom OyOptiset kuidut, kaasunpesuri ja jäteveden käsittely
2013SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusNivalan Kaukolämpö OyBiopolttoaineita, turvetta ja jätettä polttoaineenaan käyttävä (rinnakkaispoltossa) 15 MW CHP-laitos
2013SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatKoekäyttöilmoitusNivalan Kaukolämpö Oy15 MW CHP-laitos, kierrätyspolttoaineen koepoltto
2013SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaNivalan Kaukolämpö OyBiopolttoaineita, turvetta ja jätettä polttoaineenaan käyttävä (rinnakkaispoltossa) 15 MW CHP-laitos
2013Ulkomaat, PuolaKemianteollisuusRiskianalyysiHazOpPCC P4 SAMonokloorietikkahappotehdas (MCA)
2013SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, ProsessisuunnitteluKannattavuusselvitys, ToteutussuunnitteluTurku Energia OyYhdistetty kaukolämmön ja -kylmän tuotanto jätevedestä (lämpöpumppulaitos)
2013SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, ProsessisuunnitteluPerussuunnitteluValio Oy, Lapinlahti20 MW turvetta ja biopolttoainetta käyttävä höyrykattilalaitos
2013SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaValio Oy, Lapinlahti20 MW turvetta ja biopolttoainetta käyttävä höyrykattilalaitos
2012AsiantuntijapalvelutSimulointi, ProsessisuunnitteluABB Oy, MarineJätelämmön talteenottojärjestelmä
2012SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, Prosessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitys, PerussuunnitteluJalasjärven Lämpö Oy6 MW biopolttoainetta käyttävä kattilalaitos, savukaasun lauhdutin ja lämmöntalteenottoyksikkö
2012SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaJalasjärven Lämpö Oy6 MW biopolttoainetta käyttävä kattilalaitos, savukaasun lauhdutin ja lämmöntalteenottoyksikkö
2012SuomiTutkimus ja kehitysProsessikehitys, TaselaskelmatNakkila Boilers OySavukaasulauhdutin
2012SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluPerussuunnitteluOy Woikoski AbVedyn puhdistusyksikkö
2012SuomiKemianteollisuusProsessisuunnittelu, Tutkimus ja kehitysSmart Salt OyMineraalisuolan tuotantolaitos
2012Ulkomaat, IntiaLämmönsiirtoAsiantuntijapalvelutWindsor Sathyam LtdMVR effluent evaporator
2011Ulkomaat, KiinaBiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco ChinaCMC-tehdas (Wulian), etanolin tislausyksikkö
2011Ulkomaat, KiinaBiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco ChinaCMC-tehdas (Taixing), etanolin tislausyksikkö
2011Ulkomaat, KiinaTislausAsiantuntijapalvelutCP Kelco ChinaCMC-tehdas (Wulian), etanolin tislausyksikkö
2011Ulkomaat, KiinaTislausAsiantuntijapalvelutCP Kelco ChinaCMC-tehdas (Taixing), etanolin tislausyksikkö
2011SuomiBiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco OyCMC-tehdas (Äänekoski), liuottimen regenerointilaitos
2011SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusKeitele Energy Oy7 MW kiinteää polttoainetta käyttävä lämpölaitos
2011SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluEsiselvitysKeitele Energy Oy15 MW biopolttoainetta polttoaineena käyttävä CHP-laitos
2011KemianteollisuusProsessisuunnittelu, Tutkimus ja kehitysPerussuunnitteluOy Forcit AbRäjähdetehdas (NG), hapon talteenottoyksikkö
2011SuomiTislausTutkimus ja kehitysPerussuunnitteluOy Forcit AbRäjähdetehdas (NG), hapon talteenottoyksikkö, typpihapon ja rikkihapon tislaus
2011Ulkomaat, PuolaKemianteollisuusAsiantuntijapalvelutPCC Rokita SAMonokloorietikkahappotehdas (MCA), follow up project
2011SuomiAsiantuntijapalvelutPlatom OySimulointityö
2011SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluEsiselvitysTurku Energia OyYhdistetty kaukolämmön ja -kylmän tuotanto, olemassa olevan tehtaan laajennus
2011SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaValio Oy, Lapinlahti20 MW biopolttoainetta ja turvetta polttoaineena käyttävä höyrykattilalaitos
2011SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluEsiselvitysVatajakosken Sähkö OyBiopolttoainetta polttoaineena käyttävä CHP-laitos
2010Ulkomaat, KiinaTislaus, BiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco ChinaCMC-tehdas (Taixing), etanolin tislausyksikkö
2010Ulkomaat, KiinaTislaus, BiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco ChinaCMC-tehdas (Taixing), etanolin tislausyksikkö
2010SuomiBiojalostamoTutkimus ja kehitysProsessikehitysEcolution OyTEKES projekti, Biojätteen aerobinen käsittely
2010SuomiEnergiantuotantoRahoitussuunnitteluTarjouskilpailuFC Energia Oy, Äetsä30 MW höyrykattilalaitos
2010SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaHaapajärven Lämpö Oy10 MW kiinteää polttoainetta käyttävän lämpölaitoksen tehonnosto 14 MW:iin
2010SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusJalasjärven Lämpö Oy6 MW biopolttoainetta käyttävä lämpölaitos + lämmöntalteenotto savukaasusta
2010SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, Prosessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitys, Kannattavuusselvitys, PerussuunnitteluKemijärven Kaukolämpö Oy15 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä CHP-laitos
2010SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaKemijärven Kaukolämpö Oy15 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä CHP-laitos
2010SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, Prosessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitys, Kannattavuusselvitys, PerussuunnitteluKeuruu Lämpövoima Oy15 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä CHP-laitos, alle 5 MW savukaasulauhdutin ja lämmöntalteenotto
2010SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaKeuruu Lämpövoima Oy15 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä CHP-laitos, alle 5 MW savukaasulauhdutin ja lämmöntalteenotto
2010SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristörekisteröinti-ilmoitusLiedon Lämpö OyYli 20 MW kiinteää polttoainetta ja öljyä polttoaineena käyttävä lämpölaitos
2010SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaNivalan Kaukolämpö Oy15 MW biopolttoainetta ja turvetta polttoaineena käyttävä CHP-laitos
2010SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, Prosessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitys, KannattavuusselvitysNivalan Kaukolämpö Oy15 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä CHP-laitos
2010SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaNivalan Kaukolämpö Oy15 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä CHP-laitos
2010Ulkomaat, PuolaKemianteollisuusTutkimus ja kehitysProsessikehitysPCC Rokita SAMonokloorietikkahappotehdas (MCA)
2010SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluEsiselvitysTurku Energia Oy40 MW biopolttoainetta käyttävä kattilalaitos ja yhdistetty kaukolämmön ja -kylmän tuotanto (lämpöpumppulaitos)
2010Ulkomaat, IntiaLämmönsiirtoAsiantuntijapalvelutWindsor Sathyam LtdMVR-haihdutin
2009SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluEsiselvitysHyvinkään Lämpövoima Oy/Ekokem Oy AbYhdistetty kaukolämmön ja -kylmän tuotanto
2009SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaKeuruu Lämpövoima Oy15 MW biopolttoainetta ja turvetta polttoaineena käyttävä CHP-laitos, alle 5 MW savukaasulauhdutin ja lämmöntalteenotto
2009SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitys, KannattavuusselvitysRaisio district heating plantBiopolttoainetta käyttävä CHP-laitos
2009SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, ProsessisuunnitteluKannattavuusselvitys, ToteutussuunnitteluTurku Energia OyYhdistetty kaukolämmön ja -kylmän tuotanto jätevedestä
2008EnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitys, KannattavuusselvitysConfidential20-50 MW turvetta, puuta ja jätettä polttoaineena käyttävä CHP-laitos, savukaasulahdutin
2008Ulkomaat, KiinaBiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco ChinaCMC-tehdas (Taixing), etanolin tislausyksikkö
2008Ulkomaat, KiinaTislaus, BiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco ChinaCMC-tehdas (Taixing), etanolin tislausyksikkö
2008SuomiBiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco OyCMC-tehdas (Äänekoski), liuottimen regenerointi
2008SuomiTislaus, BiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco OyCMC-tehdas (Äänekoski), liuottimen (isopropanoli ja etanoli) regenerointi
2008SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaKemijärven Lämpö Oy 15 MW biopolttoainetta ja turvetta polttoaineena käyttävä CHP-laitos
2008SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, Prosessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitys, Kannattavuusselvitys, PerussuunnitteluLapuan Energia Oy (Kiviristin Lämpö Oy)14 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä CHP-laitos
2008SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaLapuan Energia Oy (Kiviristin Lämpö Oy)14 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä CHP-laitos
2008SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaLapuan Energia Oy (Kiviristin Lämpö Oy) 14 MW biopolttoainetta ja turvetta polttoaineena käyttävä CHP-laitos
2008Ulkomaat, PuolaKemianteollisuusProsessisuunnittelu, Tutkimus ja kehitysPerussuunnitteluPCC Rokita SAMonokloorietikkahappotehdas (MCA)
2008Ulkomaat, PuolaTislausTutkimus ja kehitysProsessikehitysPCC Rokita SAMonokloorietikkahappotehdas (MCA), tislaus (sis. happokloridit)
2008SuomiAsiantuntijapalvelutPlatom OyErikoiskemikaalin näytteenotto
2007Ulkomaat, BrasiliaTislaus, BiojalostamoProsessisuunnitteluVianetsintäCP Kelco S.A.Pektiinitehdas, etanolin tislausyksikkö
2007Ulkomaat, BrasiliaTislaus, BiojalostamoAsiantuntijapalvelutVianetsintäCP Kelco S.A.Pektiinitehdas (Limeira), etanolin tislausyksikön käyttöönotto
2007Ulkomaat, RuotsiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, Prosessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitys, TarjouskilpailuFortum Power and Heat Nynäshamn, Sweden5 MW savukaasulauhdutin ja lämmöntalteenottoyksikkö 28 MW kierrätyspolttoainetta käyttävälle kattilalaitokselle
2007Ulkomaat, UruguayKemianteollisuus, KiteytysProsessisuunnitteluKäyttöönottoKemira S.A. / Oy Japrotek AbKloraatin kiteytin
2007Ulkomaat, UruguayKemianteollisuus, KiteytysProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluKemira S.A. / Oy Japrotek AbKloraatin kiteytin
2007SuomiProsessisuunnitteluPerussuunnitteluNorbiox OyLiuottimen regenerointi, tislausyksikkö
2007SuomiTislausProsessisuunnitteluPerussuunnitteluNorbiox OyLiuottimen regenerointi, etanolin tislausyksikkö
2007SuomiLämmönsiirtoProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluOy Japrotek AbYli sata lämmönsiirrintä
2007SuomiEnergiantuotantoHankintasuunnittelu ja projektinjohto, Prosessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitys, TarjouskilpailuParkanon Voima Oy3/8 MW CCA-puuta käyttävä voimalaitos, savukaasujen puhdistus
2007SuomiProsessisuunnitteluPerussuunnitteluSt1 Biofuels OyEtanolin dehydrausyksikkö
2007SuomiProsessisuunnitteluPerussuunnitteluSt1 Biofuels OyFermentointi ja etanolin erottaminen
2007SuomiTislausProsessisuunnitteluPerussuunnitteluSt1 Biofuels OyEtanolin dehydrausyksikkö
2007SuomiTislausProsessisuunnitteluPerussuunnitteluSt1 Biofuels OyFermentointi ja etanolin erottaminen
2007SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitys, KannattavuusselvitysVaasan Sähkö Oy12/30 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä voimalaitos
2007RahoitussuunnitteluLaskentapalvelutVTT Technical Research Centre of FinlandVoimalaitosten esiselvitys (laskelmat)
2007Prosessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitys, KannattavuusselvitysVTT Technical Research Centre of Finland5-20 MW biopolttoainetta käyttävä lauhdevoimalaitos
2006SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitys, EsiselvitysAlajärven Lämpö Oy and Myllyvoima OyAlle 10 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä voimalaitos
2006Ulkomaat, ViroProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluAS ETP Group Alexela TerminalKemikaaliterminaali (Paldinski)
2006Ulkomaat, ViroRiskianalyysiRiskianalyysiAS ETP Group Alexela TerminalKemikaaliterminaali (Paldinski)
2006Ulkomaat, AlankomaatBiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco B.V.CMC-tehdas, tislausyksikön muutos ja laajennus
2006Ulkomaat, AlankomaatTislaus, BiojalostamoAsiantuntijapalvelutCP Kelco B.V.CMC-tehdas (Nijmegen), tislausyksikön muutos ja laajennus
2006SuomiEnergiantuotanto, LämmönsiirtoProsessisuunnitteluLämmönsiirtolaskelmat, investointilaskelmatFortum Heat and Vahterus Oy1,5 MW savukaasulauhdutin ja lämmöntalteenottoyksikkö 12 MW maakaasua käyttävälle kattilalaitokselle
2006SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaHaapajärven Lämpö OyKattilalaitos
2006SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatYmpäristölupaJunnikkala Oy, KalajokiKaukolämpölaitos ja alle 5 MW kutteria käyttävä kattilalaitos
2006SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaJunnikkala Oy, KalajokiKaukolämpölaitos ja alle 5 MW kutteria käyttävä kattilalaitos
2006SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitysJunnikkala Oy, KalajokiKaukolämpölaitos ja alle 5 MW kutteria käyttävä kattilalaitos
2006SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaPölkky OyLämpölaitos
2006SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitysSaarijärven Kaukolämpö OyAlle 5 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä kaukolämpölaitos ja savukaasun lämmöntalteenotto
2006EnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitys, EsiselvitysSalassa pidettävä13 MW CHP-laitos ja 12 MW kaukolämpölaitos
2006SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitysTaivalkosken Voima OyAlle 5 MW savukaasulauhdutin ja kaukolämpölaitos yli 10 MW biopolttoainetta käyttävälle kattilalaitokselle
2006SuomiEnergiantuotanto, LämmönsiirtoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitys, EsiselvitysVapo Voima Oy, Forssa power plant66 MW biopolttoainetta käyttävä voimalaitos, selvitys savukaasujen lauhduttimesta ja lämmöntalteenottoyksiköstä
2005Ulkomaat, AlankomaatBiojalostamoProsessisuunnitteluEsiselvitys, Päästöjen hallintaCP Kelco B.V. (Noviant B.V.)CMC-tehdas (Nijmegen)
2005SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitysDemolite Oy8 MW CCA-puuta käyttävä kaukolämpölaitos
2005SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitysFortum Lämpö Oy, VammalaAlle 5 MW savukaasulauhdutin ja kaukolämpölaitos 15 MW biopolttoainetta käyttävälle kattilalle
2005SuomiEnergiantuotantoRahoitussuunnitteluTarjouskilpailuFoster Wheeler Energia Oy440 MW CHP-laitos (Jyväskylä), savukaasun lauhdutin ja lämmöntalteenottoyksikkö
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaHaapajärven Lämpö OyKaukolämpölaitos
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaIsojoen Lämpö OyAlle 10 MW kaukolämpölaitos
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaJK Juusto Kaira OyLämmön ja höyryn tuotantolaitos
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaKannuksen Kaukolämpö OyKaukolämpölaitos
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaKauhavan Kaukolämpö OyAlle 10 MW biopolttoainetta käyttävä kaukolämpölaitos ja yli 10 MW öljyä käyttävä kaukolämpölaitos
2005SuomiEnergiantuotantoRahoitussuunnitteluTarjouskilpailuKemin Energia OyAlle 50 MW biopolttoainetta käyttävä kattilalaitos, savukaasujen lauhdutin ja lämmöntalteenottoyksikkö
2005SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitysKiviristin Lämpö OyYli 10 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä voimalaitos
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaKiviristin Lämpö OyYli 10 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä voimalaitos
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaKuusiston Saha OyAlle 10 MW lämpölaitos
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaLiedon Lämpö OyKaukolämpölaitos
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaMyllyahon Saha OyYli 10 MW biopolttoainetta käyttävä kaukolämpölaitos ja 22 MW öljyä käyttävä kaukolämpölaitos
2005SuomiBiojalostamoAsiantuntijapalvelutNoviant OyCMC-tehdas (Äänekoski)
2005SuomiKemianteollisuusProsessisuunnittelu, RiskianalyysiOy Forcit AbRäjähdetehdas (NG), Hanko
2005SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluEsiselvitysPirken OyAlle 10 MW biopolttoainetta käyttävä kattila ja voimalaitos
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaPirken OyAlle 10 MW biopolttoainetta käyttävä kattila ja voimalaitos
2005SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitys, EsiselvitysPorin Lämpövoima OyAittaluodon yli 50 MW biopolttoainetta käyttävä CHP-laitos, selvitys savukaasujen lauhduttimesta ja lämmöntalteenotosta
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaTaivalkosken Voima OyKaukolämpölaitos
2005SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluEsiselvitysTurku Energia OyYhdistetty kaukolämmön ja -kylmän tuotanto (25/37 MW lämpöpumppulaitos)
2005Lupa-asiatPäästökauppaUseita asiakkaitaPäästökauppaselvitykset, päästölaskenta, DIN 1942-standardin mukaiset energiataselaskelmat
2005SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitysViitasaaren Lämpö OyAlle 5 MW savukaasulauhdutin ja kaukolämpölaitos 16 MW biopolttoainetta käyttävälle kattilalle
2005SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaViitasaaren Lämpö OyKaksi yli 10 MW biopolttoainetta tai öljyä käyttävää kaukolämpölaitosta
2005SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluKannattavuusselvitysWärtsilä Biopower OySavukaasulauhdutin ja kaukolämpölaitos alle 5 MW biopolttoainetta käyttävälle kattilalle
2005SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluKannattavuusselvitysÄhtärin Lämpökeskus OyAlle 5 MW biopolttoainetta käyttävä kaukolämpölaitos
2004SuomiAsiantuntijapalvelutPorttimaksuselvitysDemolite OyCCA-käsitellyn jätepuun poltto
2004SuomiKemianteollisuusAsiantuntijapalvelutFinnish Chemicals OyHienokemikaalitehdas (Äetsä)
2004SuomiEnergiantuotantoRahoitussuunnitteluTarjouskilpailuFoster Wheeler OyKeljonlahden yli 100 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä voimalaitos ja 100 MW savukaasun lämmöntalteenottoyksikkö
2004SuomiLämmönsiirtoProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluHadwaco Ltd OyArsenikin haihtuminen ja kertyminen rikkihappoliuoksiin haihdutuksen aikana
2004SuomiLämmönsiirtoProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluHadwaco Ltd OyUseita monivaihehaihduttimia (Multi Effect Evaporators)
2004SuomiLämmönsiirtoTutkimus ja kehitysErilaiset selvitykset (tuotekehitys, suorituskyky), selvitys lauhtumisilmiöistäHadwaco Ltd OyMuovikalvohaihduttimet
2004Ulkomaat, TanskaLämmönsiirtoProsessisuunnitteluEsiselvitysHadwaco Ltd OyTanskalainen asiakas, laboratoriokokeet (perunatärkkelys ja green feed factories)
2004SuomiEnergiantuotantoRahoitussuunnitteluTarjouskilpailuJyväskylän Energiantuotanto OyRauhalahden yli 100 MW biopolttoainetta ja turvetta käyttävä voimalaitos ja yli 50 MW savukaasulauhdutin ja lämmöntalteenottoyksikkö
2004Ulkomaat, IndonesiaLämmönsiirtoAsiantuntijapalvelutMetso Paper / April GroupSellu- ja paperitehdas
2004SuomiBiojalostamoProsessisuunnitteluEnergiankulutusselvitysNoviant CMC Oy (Metsa Specialty Chemicals Oy)CMC-tehdas (Äänekoski)
2004SuomiProsessisuunnitteluEnergiankulutusselvitysNoviant CMC Oy (Metsa Specialty Chemicals Oy)CMC-tehdas (Äänekoski)
2004SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluOy Forcit AbLateksitehdas (Hanko), tehtaan modernisointi
2004EnergiantuotantoAsiantuntijapalvelutEsiselvitysSalassa pidettäväKaukolämpökeskuksen arvo
2004SuomiEnergiantuotantoLupa-asiatPäästökauppaSuomussalmen kuntaYli 10 MW biopoltoainetta käyttävä kaukolämpölaitos ja alle 50 MW öljyä käyttävä kaukolämpölaitos, päästökauppa ja päästöjen hallinta
2004Ulkomaat, ViroEnergiantuotantoProsessisuunnittelu, RahoitussuunnitteluSimulointi, Prosessisuunnittelu, TarjouskilpailuTartu Energia ASAlle 50 MW biopolttoainetta käyttävät kattilat, savukaasulauhdutin ja lämmöntalteenotto
2003SuomiLämmönsiirtoProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluChempolis OyUseita lämmönsiirtimiä
2003SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluFinnish Chemicals OyHienokemikaalitehdas (Äetsä), erittäin puhtaan TMB:n tislaus
2003SuomiTislausProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluFinnish Chemicals OyHienokemikaalitehdas (Äetsä), erittäin puhtaan TMB:n tislaus
2003SuomiEnergiantuotantoAsiantuntijapalvelutKauhavan Kaukolämpö OyAlle 10 MW biopolttoainetta käyttävä kaukolämpölaitos
2003SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluEsiselvitysKiviristin Lämpö Oy and Vapo OyYli 10 MW biopolttoainetta käyttävä voimalaitos
2003SuomiProsessisuunnitteluEnergiankulutusselvitysLapuan Nahka OyEnergiasysteemit
2003SuomiLämmönsiirtoProsessisuunnitteluLämmönsiirtolaskelmatMultiproject Oy / Teriaka OyReaktorisuunnittelu
2003SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluPerussuunnitteluNexplo Vihtavuori OyTyhjiötislausyksikkö
2003Ulkomaat, AlankomaatBiojalostamoProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluNoviant B.V.CMC-tehdas, liuottimen regenerointilaitoksen muutos ja laajennus
2003Ulkomaat, AlankomaatTislausProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluNoviant B.V.CMC-tehdas (Nijmegen), liuottimen (etanoli) regenerointilaitoksen muutos ja laajennus
2003Ulkomaat, AlankomaatLämmönsiirtoProsessisuunnitteluLämmönsiirtimen mitoitusNoviant B.V.Kymmeniä lämmönsiirtimiä (lauduttimia, kiehuttimia, jäähdyttimiä/lämmittimiä), materiaaleina SS, nikkeli ja titaani
2003SuomiLämmönsiirtoProsessisuunnitteluLämmönsiirtimen mitoitusNoviant OyKymmeniä lämmönsiirtimiä (lauduttimia, kiehuttimia, jäähdyttimiä/lämmittimiä), materiaaleina SS, nikkeli ja titaani
2003SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluEsiselvitysTurku Energia OyAlle 10 MW jätteenpolttolaitos
2003Ulkomaat, RuotsiEnergiantuotantoRahoitussuunnitteluVapo Oy Energia, SwedenBiopolttoainetta käyttävien kaukolämpölaitosten ja voimalaitosten markkinat Ruotsissa
2003SuomiProsessisuunnitteluEsiselvitysVirtain kaupunkiKevyenliikenteen väylien lämmitys kaukolämmön paluuvesillä
2003SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluEsiselvitysÄhtärin Lämpökeskus OyAlle 5 MW biopolttoainetta käyttävä kattilaitos ja savukaasujen lauhdutin ja lämmöntalteenottoyksikkö
2002SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, KäyttöönottoFinnish Chemicals OyHienokemikaalitehdas (Äetsä), natriumborohydriditehtaan muutos ja laajennus
2002SuomiProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluKvaerner Pulping OySavukaasulauhdutin ja lämmöntalteenotto
2002SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluReaktiotekniikkaselvitysNexplo Vihtavuori OyEetteröintiprosessi
2002SuomiBiojalostamoProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, KäyttöönottoNoviant CMC Oy (Metsa Specialty Chemicals Oy)CMC-tehdas (Äänekoski), liuottimen regenerointilaitoksen muutos ja laajennus
2002SuomiTislaus, BiojalostamoProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, KäyttöönottoNoviant CMC Oy (Metsa Specialty Chemicals Oy)CMC-tehdas (Äänekoski), liuottimen regenerointilaitoksen muutos ja laajennus, etanolin ja metanolin tislaus
2002SuomiProsessisuunnitteluEnergiankulutusselvitysNoviant CMC Oy (Metsa Specialty Chemicals Oy)CMC-tehdas (Äänekoski), energiasysteemit
2002Ulkomaat, IntiaLämmönsiirtoProsessisuunnitteluSimulointi, Prosessisuunnittelu, Sähkö- ja automaatiosuunnitteluWindsor Sathyam LtdMVR (Mechanical Vapour Recompression) jäteveden haihdutin
2001Ulkomaat, VenäjäProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluFortum Engineering Ltd Angarsk Electrolysis and Chemical Complex, uraanin rikastuslaitos, köyhdytetyn uraanin käsittely
2000Ulkomaat, PortugaliEnergiantuotantoAsiantuntijapalvelutPowertechnics Oy/ Empower OyVoimalaitos, voimalaitoshyödykkeet, ulkoistus
2000SuomiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluSallan Aluelämpö OySavukaasulauhdutin ja lämmöntalteenotto
2000SuomiLämmönsiirtoProsessisuunnitteluLämmönsiirtimen mitoitusWest Welding Oy / Mastek OyKymmeniä lämmönsiirtimiä voimalaitos- ja energiateollisuudelle, materiaalina CS
1999SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluFinnish Chemicals OyHienokemikaalitehdas (Äetsä), hienokemikaalitehtaan muutos ja laajennus
1999SuomiTislausProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluFinnish Chemicals OyHienokemikaalitehdas (Äetsä), hienokemikaalitehtaan muutos ja laajennus, metanolin ja trimetoksiboraatin tislaus
1999Ulkomaat, RuotsiEnergiantuotantoProsessisuunnitteluSimulointi, ProsessisuunnitteluKvaerner Pulping OyYli 10 MW savukaasujen lauhdutin ja lämmöntalteenottoyksikkö yli 100 MW maakaasua käyttävälle CHP-laitokselle
1998Ulkomaat, RuotsiBiojalostamoProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, KäyttöönottoMetsa Specialty Chemicals AbCMC-tehdas (Karlstad), etanolin regenerointilaitoksen muutos ja laajennus
1998Ulkomaat, RuotsiTislaus, BiojalostamoProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, KäyttöönottoMetsa Specialty Chemicals AbCMC-tehdas (Karlstad), etanolin regenerointilaitoksen muutos ja laajennus
1998Ulkomaat, RuotsiLämmönsiirtoProsessisuunnitteluLämmönsiirtimen mitoitusNoviant AbUseita lämmönsiirtimiä (lauduttimia, kiehuttimia, jäähdyttimiä/lämmittimiä), materiaaleina SS, nikkeli ja titaani
1998SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, Automaatio, KäyttöönottoPatria Lapua Oy (Nexplo Oy)Räjähdetehdas (Vihtavuori), etanolin ja dietyylieetterin (DEE) tuotanto ja talteenotto
1998SuomiTislausProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, KäyttöönottoPatria Lapua Oy (Nexplo Oy)Vihtavuoren tehdas (Laukaa), tuotanto- ja talteenottolaitos etanolille ja dietyylieetterille
1997SuomiBiojalostamoProsessisuunnitteluPerussuunnitteluMetsa Specialty Chemicals OyMonokloorietikkahappotehdas (MCA)
1997SuomiBiojalostamoProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, KäyttöönottoMetsä-Serla Chemicals OyCMC-tehdas (Äänekoski), IPAn ja metanolin talteenottoyksikön muutos ja laajennus
1997SuomiTislausProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, KäyttöönottoMetsä-Serla Chemicals OyCMC-tehdas (Äänekoski), IPAn ja metanolin talteenottoyksikön muutos ja laajennus
1996SuomiLämmönsiirtoProsessisuunnitteluProsessikehitysHadwaco Ltd OySellutehtaan jäteveden haihdutin
1995Ulkomaat, USALämmönsiirtoProsessisuunnitteluProsessisuunnittelu, Automaatio, KäyttöönottoAquamax OyMVR suolanpoistoyksikkö
1995SuomiBiojalostamoProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluMetsä-Serla Chemicals OyCMC-tehdas (Äänekoski), metanolin talteenottoyksikkö
1995SuomiTislausProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluMetsä-Serla Chemicals OyCMC-tehdas (Äänekoski), metanolin talteenottoyksikkö, tislaus
1995SuomiÖljynjalostusProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluNeste OyPorvoon jalotamo, VHVI-yksikkö (Very High Viscosity Index)
1994SuomiBiojalostamoProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluMetsä-Serla Chemicals OyCMC-tehdas (Äänekoski), CMC-tuotantolinjan muutos
1994SuomiKemianteollisuusProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluXyrofin Oy Erikoissokeritehdas (Kotka), vadyn katalyyttinen puhdistus
1993SuomiBiojalostamoAsiantuntijapalvelutMetsä-Serla Chemicals OyCMC-tehdas (Äänekoski), CMC-90 projekti (uusi CMC-tehdas), tislausyksikkö
1993SuomiTislausAsiantuntijapalvelutMetsä-Serla Chemicals OyCMC-tehdas (Äänekoski), CMC-90 projekti (uusi CMC-tehdas), metanolin tislausyksikkö
1992SuomiLämmönsiirtoProsessisuunnittelu, Tutkimus ja kehitysProsessisuunnittelu, Automaatio, Käyttöönotto, ProsessikehitysAquamax OyMVR haihdutin
1992SuomiBiojalostamoTutkimus ja kehitysProsessin tehokkuuden parantaminenMetsä-Serla Chemicals OyCMC-tehdas (Äänekoski), monokloorietikkahappotehdas (olemassa oleva panosprosessi)
1991SuomiLämmönsiirtoProsessisuunnitteluAutomaatio, instrumentointi, käyttöönottoAhlström Machinery Oy / ThermoTech Ekokem OyJäteöljyn käsittelytehdas, jäteveden haihdutusyksikkö
1991SuomiBiojalostamoProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluMetsä-Serla Chemicals Oy CMC-tehdas (Äänekoski), jäteliemen käsittely
1991SuomiProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluProvivo Oy / Arctic Point OyGlobin Plant (Kuopio), liuottimen talteenottoyksikkö
1991SuomiTislausProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluProvivo Oy / Arctic Point OyGlobin Plant (Kuopio), liuottimen (laktaatti) talteenottoyksikkö
1990SuomiBiojalostamoProsessisuunnitteluPerussuunnitteluMetsä-Serla OyCMC-tehdas (Äänekoski), Monokloorietikkahappotehdas
1989SuomiBiojalostamoTutkimus ja kehitysProsessikehitysMetsä-Serla OyCMC-tehdas (Äänekoski), Monokloorietikkahappotehdas
1988SuomiBiojalostamoProsessisuunnitteluProsessisuunnitteluMetsä-Serla OyCMC-tehdas (Äänekoski), Monokloorietikkahappotehdas (Pilot Plant)