Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Luvat

Meiltä lupa-asioihin liittyvät palvelut

Tarjoamme osaavaa palvelua lupahakemusten, lain mukaisten ilmoitusten, rekisteröintien ja viranomaisraporttien laatimisessa sekä erilaisissa muutoksenhakutilanteissa olemassa oleviin lupiin. Lisäksi avustamme toiminnanharjoittajaa vastineiden ja muiden lupahakemusprosessin aikana tarvittavien asiakirjojen laatimisessa.

Ympäristölupahakemusta, ilmoitusta ja rekisteröintiä valmisteltaessa keräämme toiminnanharjoittajalta tarvittavat tiedot, joiden pohjalta laadimme toimintaa vastaavan hakemuksen/ilmoituksen sekä siihen kuuluvat suunnitelmat, selvitykset ja muut liitteet. Teemme myös laitokselta vaaditut vuosi-/tarkkailuraportit asiakkaan näin halutessa.

Mitä palvelumme kattaa?

 • Kemikaalilupahakemusten laatimisen
 • Pelastussuunnitelmien laatimisen
 • Riskiarvioinnin
 • Lain mukaisten ilmoitusten ja rekisteröintien laatimisen
 • Hakemusten laatimisen lupamääräysten tarkistamiseksi, päivittämiseksi ja täydentämiseksi
 • Viranomaisraporttien laatimisen (esim. vuosiraportit, suunnitelmat, tarkkailuraportit)
 • Avustamisen lupahakemusprosessin aikaisten asiakirjojen laatimisessa
 • Voimassa olevat asetukset lisätään tähän alakohtaan

Mitä palvelumme kattaa?

 • Päästöoikeushakemusten laatiminen
 • Tuotantolaitosten katselmus
 • Tarkkailumenetelmäsuunnitelmien laatiminen
 • Päästölaskenta ja viranomaisraportointi

Mitä palvelumme kattaa?

 • Ympäristölupahakemusten laatimisen
 • Ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten ja rekisteröintien laatimisen
 • Tarkkailusuunnitelmien laatimisen
 • Hakemusten laatimisen ympäristöluvan/lupamääräysten tarkistamiseksi, päivittämiseksi ja täydentämiseksi
 • Viranomaisraporttien laatimisen (esim. vuosiraportit, suunnitelmat, tarkkailuraportit)
 • Avustamisen lupahakemusprosessin aikaisten asiakirjojen laatimisessa
 • Voimassa olevat asetukset lisätään tähän alakohtaan