Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Biokaasulaskuri

Kemiantekniikka

Kemiantekniikan ja prosessiteollisuuden erikoisosaaja

Chemitec Consulting Oy on kemiantekniikkaan ja prosessiteollisuuteen erikoistunut insinööritoimisto. Prosessien kokonaisvaltaisella ymmärtämisellä saavutamme luotettavaa ja hyödyllistä tietoa asiakkaillemme sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta.

Yrityksemme tarjoaa vaativia kemiantekniikan ja biotuotteiden prosessoinnin konsultointi- ja suunnittelupalveluja. Asiakkaamme koostuvat useista eri teollisuudenaloista kuten kemian-, kaivos-, ruoka-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudesta.

Käytössämme on muun muassa ChemCAD-prosessisimulointiohjelmisto, jolla analysoimme ja suunnitellemme prosesseja. Kokemuksemme kattaa niin suuren kuin pienen kokoluokan simulaatiot. Suoritamme yksityiskohtaisten yksikköoperaatioiden simulaatiot, kuten lämmönsiirtimien muuntamisen sekä koko prosessin simuloinnin sisältäen kaikki prosessin vaiheet.

Kiteytys on yksi mahdollisista teknologioista, jonka suunnittelun voimme tarjota. Kiteytys voi olla prosessin päätuote tai Cleantech menetelmä, jolla käsitellään jätevirtoja ja minimoidaan nestemäisen jätteen määrä.

Olemme tehneet useita projekteja, joissa kiteytys on päätuotteena, kuten natriumkloraatin tuotanto tai jäteveden käsittely kiteytyksen avulla, kuten Zero Liquid Discharge (ZLD) systeemin suunnittelu.

 

 

 

Meillä on mittava kokemus tislaukseen liittyvästä termodynamiikasta. Tarjoamme ratkaisuja tislaukseen liittyviin tehtäviin riippumatta siitä saatko lopputuotteesi tisleestä, alitteesta tai kolonnin keskeltä. Olemme työskennelleet erityissovellusten parissa kuten, reaktiivinen tislaus, kerahaihdutus sekä suunnitelleet tislauskolonneja erä-, puolierä- ja jatkuvaan tuotantoon.

 

 

 

Maailma, erityisesti kuljetustekniikka, on siirtymässä kohti vähäpäästöisiä ajoneuvoja, tähän siirtymään sisältyy akkuteknologian kehitys. Me Chemitecillä olemme valmiita auttamaan akkujen valmistamisessa alkaen akkumetallien jalostamisesta akkuteollisuuden tarpeita varten. Autamme myös katodien siemenlevyjen valmistamiseen liittyvissä prosesseissa.

 

 

 

Jotta prosessi saadaan lämmitettyä ja viilennettyä kunnolla, on hyvä aloittaa suunnittelu yksityiskohdista. Me Chemitecillä suoritamme pienempiä laskelmia, kuten lämmönsiirtimien muuntamista. Olemme myös valmiita suurempiin projekteihin kuten simuloimaan lämmitys- ja viilennyssysteemejä sekä valitsemaan oikean lämmönsiirtimen tiettyyn tehtävään.

 

 

Tarjoamme osaavaa palvelua lupahakemusten, lainmukaisten ilmoitusten, rekisteröintien ja viranomaisraporttien laatimisessa Suomessa. Lisäksi tarjoamme yrittäjäapua vetoomusten lähettämisessä sekä niihin vastaamisessa.

Keräämme yrittäjiltä tarvittavat tiedot, kuten suunnitelmat, selvitykset ja muut liitteet, joiden pohjalta laadimme toimintaa vastaavan hakemuksen/ilmoituksen. Teemme myös laitokselta vaaditut vuosi-/tarkkailuraportit asiakkaan näin halutessa.

Luvat vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin

 • Kemikaalilupien laatiminen
 • Pelastussuunnitelmat
 • Riskiarviot
 • Vaadittavat ilmoitukset ja rekisteröinnit
 • Hakemusten laatiminen lupamääräysten tarkistamiseksi, päivittämiseksi ja täydentämiseksi
 • Vuosiraportit, suunnitelmat ja tarkkailuraportit
 • Avustaminen lupahakemusprosessin aikaisten asiakirjojen laatimisessa

EU Päästökauppa

 • Päästöoikeushakemusten valmisteleminen
 • Tuotantolaitosten katselmus
 • Tarkkailumenetelmäsuunnitelmat
 • Päästölaskenta
 • Viranomaisraportointi

Ympäristöluvat

 • Ympäristöluvat
 • Ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten ja rekisteröintien laatiminen
 • Tarkkailusuunnitelmien laatiminen
 • Hakemusten laatiminen ympäristöluvan/lupamääräysten tarkistamiseksi, päivittämiseksi ja täydentämiseksi
 • Vuosiraportit, suunnitelmat ja tarkkailuraportit
 • Lupahakemusprosessin aikaisten asiakirjojen laatiminen