Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Biokaasulaskuri

Henkilöstö

Luis Rudolphy

DI, M.Sc. (Tech.) Myynti- ja toimitusjohtaja

+358401972323

luis.rudolphy(at)chemitec.fi

LinkedIn

Yli 15 vuoden kokemuksella prosessiteollisuudesta myynnin ja hallinnon alueelta, olen valmis auttamaan asiakkaitamme löytämään kannattavimmat palvelut.
Olen ollut toteuttamassa suurien mineraaliprosessointien ja kemianteollisuuden projektien myyntiä ja toimeenpanoa.

Tiina Piira

TkL, Lic. Sc. (Tech.) COO, Pääsuunnittelija

+358505852627

tiina.piira(at)chemitec.fi

LinkedIn

Prosessikehitykset ideasta käyttöönottoon ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi työtehtäviksi; oli kyseessä kokonaan uusi prosessi tai vain prosessin osa-alueen muutos. Osaamisalueitani ovat mm. reaktiotekniikka ja termodynamiikka, riskianalyysit ja lupa-asiakirjat

Markku Ollakka

DI, M.Sc. (Tech.) Johtava energia-asiantuntija

+358407069357

markku.ollakka(at)chemitec.fi

LinkedIn

Erikoisosaamistani ovat lämmön talteenotto ja savukaasupesurien suunnittelu esimerkiksi sahoille sekä sähkön ja lämmön tuotantolaitoksille. Päästökauppa-asiakirjoja olen laatinut ensimmäisestä kaudesta (2005) alkaen lukuisille asiakkaille.

Helena Laavi

TkT, D.Sc. (Tech.) Prosessiasiantuntija

+35895021034

helena.laavi(at)chemitec.fi

LinkedIn

Minulla on vahva kemian laitetekniikan osaaminen: minulta onnistuvat niin yksittäisten yksikköoperaatioiden mitoitus kuin koko prosessin energia- ja ainetaseiden laskenta. Lisäksi laadin tarkasti ja tehokkaasti erilaisia lupa-asiakirjoja.

Risto Seppälä

DI, M.Sc. (Tech.) Johtava energia-asiantuntija

+358409651748

risto.seppala(at)chemitec.fi

LinkedIn

Voima- ja lämpölaitokset ovat erikoisosaamistani. Tunnen erinomaisesti laitosten erilaiset kattilat, prosessit ja polttoainetyypit vaatimuksineen, erityisesti biopolttolaitokset.

Erlin Sapei

TkT, D.Sc. (Tech.) Prosessiasiantuntija

+358504369600

erlin.sapei(at)chemitec.fi

LinkedIn

Minulla on laaja asiantuntemus kemian tekniikasta, teollisuudesta sekä vuosikymmenen kokemus tieteellisestä tutkimuksesta. Urani aikana olen onnistunut projektien hallinnassa, kun projektia kasvatetaan laboratoriosta, pilottivaiheeseen ja kaupallistamiseen. Erikoisosaamistani ovat erotusmenetelmät, kierrätys ja ympäristötekniikka.

Pelin Altinkaya

TkT, D.Sc. (Tech.) Prosessiasiantuntija

+358405863355

pelin.altinkaya(at)chemitec.fi

LinkedIn

Olen kokenut metallurgi ja erityisen kokenut hydrometallurgisten prosessien osalta. Ertiysosaamisiini kuuluu virtauskaavioiden kehitys, prosessisimulointi, massa- ja energiataseet sekä prosessin suunnittelu.

Michael Haas

DI M.Sc. (Tech.) Prosessiasiantuntija

+358 40 5759200

michael.haas(at)chemitec.fi

LinkedIn

Olen metallurgi, joka on keskittynyt mineraalien prosessointiin. Minulla on kokemusta testiohjelmien, laitosten tarkastamisen ja käyttöönoton hallinnoimisesta sekä simuloinnista ja mitoituksesta.
Olen työskennellyt useiden erilaisten malmityyppien kanssa kuten kupari, kulta, rauta, fosfaatti ja litium.

Hilkka Pastinen-Kurula

DI, M.Sc. (Tech.) Prosessi-insinööri

+358407268643

hilkka.pastinen-kurula(at)chemitec.fi

LinkedIn

Biotuotetekniikan asiantuntijana teen mm. prosessikehitystä ja vastaan koetoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta mm. vuoden 2016 hallituksen kärkihankkeeksi valitussa ravinteiden kierrätys (RaKi) projektissa. Lisäksi valmistelen erilaisia lupa-asiakirjoja.

Ava Parvasi

DI, M.Sc. (Tech.) Prosessi-insinööri

ava.parvasi(at)chemitec.fi

LinkedIn

Olen prosessi-insinööri ja kemisti. Minulla on kokemusta petrokemikaaleista Lähi-idästä, joten minulla on vahva tausta prosessitekniikasta. Kiinnostuksen kohteitani ovat jätteiden hyödyntäminen, termodynamiikka, kinetiikka ja monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen.

Jaakko Seppälä

DI, M.Sc. (Tech.) Johtava prosessiasiantuntija

LinkedIn

46 vuoden kokemus tutkimuksista, projekteista ja rikastuksesta niin metalleista, kromiitista, raudasta, bauksiitista, kullasta ja hopeasta sekä teollisista mineraaleista – apatiitista, fosfaatista ja kalkkikivestä.
Kokemusta yhteistyöstä asiakkaiden kanssa, loppukäyttäjistä, laitteiden toimittajista, kemikaaleista, tekniikasta, tutkimuslaboratorioista ja viranomaisista.
Kokemustyypit; tuotantolaitokset, projektien ja myynnin tekninen tuki; tehtaan käyttö- ja kunnossapito hallinta, kehitysinsinööri, laitosmetallurgi, projektipäällikkö, projekti-insinööri, projektimetallurgi, myyntiteknikko.

Pirjo Laulumaa

DI, M.Sc. (Tech.) Mikrobiologian asiantuntija

LinkedIn

Opiskeluajoistani lähtien olen ollut erityisen kiinnostunut mikrobiologisista prosesseista ja olen työskennellyt tämän kaltaisten projektien parissa 90-luvulta alkaen. Toivon, että voin edelleen tehdä parhaita ratkaisuja biojäteprosessoinnin eteen. Parhaassa tiimissä työskentely on parasta työtä.