Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Henkilöstö

Tiina Piira

Tekniikan lisensiaatti, Lic. Sc. (Tech.), CEO, Pääsuunnittelija

+358505852627

tiina.piira(at)chemitec.fi

LinkedIn

Prosessikehitykset ideasta käyttöönottoon ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi työtehtäviksi; oli kyseessä kokonaan uusi prosessi tai vain prosessin osa-alueen muutos. Osaamisalueitani ovat mm. reaktiotekniikka ja termodynamiikka, riskianalyysit ja lupa-asiakirjat

Markku Ollakka

DI M.Sc. (Tech.)

+358407069357

markku.ollakka(at)chemitec.fi

LinkedIn

Erikoisosaamistani ovat lämmön talteenotto ja savukaasupesurien suunnittelu esimerkiksi sahoille sekä sähkön ja lämmön tuotantolaitoksille. Päästökauppa-asiakirjoja olen laatinut ensimmäisestä kaudesta (2005) alkaen lukuisille asiakkaille.

Helena Laavi

TkT, D.Sc. (Tech.)

+35895021034

helena.laavi(at)chemitec.fi

LinkedIn

Minulla on vahva kemian laitetekniikan osaaminen: minulta onnistuvat niin yksittäisten yksikköoperaatioiden mitoitus kuin koko prosessin energia- ja ainetaseiden laskenta. Lisäksi laadin tarkasti ja tehokkaasti erilaisia lupa-asiakirjoja.

Risto Seppälä

DI, M.Sc (Tech.)

+358409651748

risto.seppala(at)chemitec.fi

Voima- ja lämpölaitokset ovat erikoisosaamistani. Tunnen erinomaisesti laitosten erilaiset kattilat, prosessit ja polttoainetyypit vaatimuksineen, erityisesti biopolttolaitokset.

Muhammad Nasrullah

Tkt, D.Sc. (Tech.)

muhammad.nasrullah(at)chemitec.fi

LinkedIn

Tunnen hyvin jätepolttoaineen (SRF) tuotantoprosessin. Suunnittelen uusia tuotantolaitoksia ja optimoin myös olemassa olevien laitosten tehokkuutta sekä lasken niiden aine- ja energiataseet.

Hilkka Pastinen-Kurula

DI, M.Sc (Tech.)

+358407268643

hilkka.pastinen-kurula(at)chemitec.fi

LinkedIn

Biotuotetekniikan asiantuntijana teen mm. prosessikehitystä ja vastaan koetoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta mm. vuoden 2016 hallituksen kärkihankkeeksi valitussa ravinteiden kierrätys (RaKi) projektissa. Lisäksi valmistelen erilaisia lupa-asiakirjoja.

Kobra Parvasi

DI, M.Sc (Tech.)

kobra.parvasi@chemitec.fi

LinkedIn

Työskentelen yrityksessä prosessi-insinöörinä.

Edustajamme Etelä-Aasiassa

Sreenivasan Chandrasekhar

Lic. Sc. (Tech.)

sreenivasan.chandrasekhar(at)chemitec.fi

Olen palvellut raskaassa teollisuudessa Euroopassa ja Intian niemimaan alueella noin 40 vuotta. Minulla on kokemusta mineraalien tuotannosta, paperi- ja selluteollisuudesta ja voimalaitostekniikan prosesseista niin operatiivisista tehtävistä tuotannossa kuin projekteista, raaka-aineiden hankinta prosesseista ja markkinoinnistakin.