Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Energiatekniikka

Energia- ja voimalaitosten ammattilainen

Chemitec Consulting Oy on vaativien energia- ja voimalaitoshankkeiden suunnittelija. Tarjoamme konsultointi-, suunnittelu- ja projektipalveluja yhdyskunnille, teollisuudelle ja voimayhtiöille sekä viranomaisille ja järjestöille.

Chemitec Consulting Oy:n henkilöstöllä on laaja-alainen tietämys energia- ja voimalaitoksista. Pitkä, keskimäärin yli 25 vuoden kokemus alalta takaa osaavan ja luotettavan pohjan energiaselvityksille ja voimalaitosten suunnittelu- ja toteutushankkeisiin. Henkilöstöllämme on erittäin laaja ja monipuolinen asiantuntemus etenkin savukaasujen pesu- ja lämmön talteenottohankkeissa. Olemme toteuttaneet niitä yli 50 eripuolilla Suomea, Ruotsia ja Viroa.

Tarjoamme myös kattavat suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut jätepolttoaineen (SRF) tuotantoon. Suunnittelupalveluihimme kuuluvat jätepolttoaineen tuotantolaitosten suunnittelu, uusien ja olemassa olevien laitosten tehokkuuden optimointi sekä aine- ja energiataselaskenta.

Toteutamme investointihankkeiden teknillistaloudelliset laskelmat, kuten investointi- ja käyttökustannusten kartoituksen sekä voiton ja takaisinmaksuajan määrityksen. Edellä mainittujen lisäksi teemme elinkaarianalyysejä ja laitoskohtaisia selvityksiä päästöjen vähentämiseksi sekä laskemme laitosten hiilijalanjälkiä.

Mitä energiaosaamisemme kattaa?

  • Investointiprojektien kehittelyn
  • Lämpö- ja höyrykeskukset
  • Sähkön ja lämmön tuotannon
  • Savukaasujen puhdistuksen ja lämmön talteenoton
  • Ympäristölupahakemukset
  • Jätevesien käsittelyprosessit
  • Biopolttoaineiden ja jätteiden energiahyödyntämisen
  • Toiminnan tehostamisen, analysoinnit ja modernisoinnit
  • Jätepolttoaineen (SRF) tuotantolaitosten suunnittelun ja teknillistaloudelliset laskelmat