Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Biokaasulaskuri

Chemitecin palvelut ja asiantuntemus jätteen hyödyntämisessä

Vuosien 2020 ja 2021 aikana, Chemitecin tiimi on valmistellut ja toimittanut esitutkimuksia, teknoekonomisia arvioita ja käsitetutkimuksia ympäri maailmaa projekteihin jätteen hyödyntämiseksi. Projektien energian tuotanto vaihtelee 5-100 MW välillä ja 300-5000 tonnia yhdyskuntajätettä päivässä käyttäviin laitoksiin, jotka ovat biomekaanisen ja käymiseen integroituja prosesseja. Tämän lisäksi tutkimme, miten jätelaitosten hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää suolanpoistossa, jolla saataisiin tuotettua puhdasta juomavettä.

Chemitec Consulting Oy on aktiivisesti tarjonnut ja suorittanut projekteja jätteen hyötykäytössä ympäri maailmaa keskittyen Etelä-Aasiaan, Eurooppaan ja Afrikkaan. Tarjoamme asiantuntijapalveluita käsitetutkimuksiin, teknoekonomisiin arvioihin, kannattavuuden tutkimiseen sekä insinöörityöhön teollisen kokoluokan jätteen hyödyntämisprojekteissa. Alamme kattaa erityyppisten jätteiden käsittelyn kuten, yhdyskuntajäte, kotitalousjäte, biojäte (maatalous, metsätalous, lanta), teollisuusjäte sekä rakennus- ja purkujäte.

Kuva: Prosessit, jotka ovat mukana jätteen hyödyntämisessä – Chemitec Consulting Oy:n palvelut

Chemitecin tiimi teki yksityiskohtaisen tutkimuksen ja teknoekonomisen arvion jätelaitosten integroimisesta vedyn tuotantoon veden elektrolyysin avulla. Lisäksi osana R&D tutkimuksia aloimme tutkimaan teknistä suunnittelua ja taloudellista arviointia Power to X prosessia varten – integroiden hiilidioksidin talteenottoa ja vihreän vedyn tuotantoa veden elektrolyysillä biokaasulaitoksilla sekä hyödyntäen hiilidioksidia ja vetyä polttoaineiden ja kemikaalien tuotantoon.

Saadaksesi lisätietoa Chemitecin jätteen hyödyntämiseen liittyvistä palveluista, ota yhteyttä: Luis Rudolphy, toimitusjohtaja luis.rudolphy@chemitec.fi +358 40 1972323 and Tiina Piira, operatiivinen johtaja tiina.piira@chemitec.fi +358 50 5852627