Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Biokaasulaskuri

BIOREAKTORI VAIHTOEHTONA KOMPOSTOINNILLE JA MÄDÄTYKSELLE

Mädätys, kompostointi vai jotain muuta?

Orgaanisen jätemateriaalin käsittely on haasteellista. Perinteisiä käsittelyvaihtoehtoja ovat sekä materiaalin aerobinen kompostointi että anaerobinen mädätys. Näiden rinnalle on kehitetty aerobinen käsittely Ecolution bioreaktorissa, joka on paitsi kustannustehokas, myös helppo ja nopea tapa pienentää orgaanisen jakeen määrää tuottaen ainoastaan ravinnerikasta tuotetta ilman jätevirtoja.

Selville käsittelymenetelmistä

Yhteistä orgaanisten jakeiden biologiselle käsittelylle on mikrobien toiminta. Se käytetäänkö prosessissa anaerobisia vai aerobisia mikrobeja on kiinni haluttavasta tuotteesta. Siinä missä mädättämällä voidaan tuottaa biokaasua ja siitä edelleen sähköä, voidaan kompostoinnilla tuottaa ravinteita viljelykäyttöön toisin sanoen kompostia, maanparannus- ja lannoiteaineita.

 

Käsittely perustuu mikrobien aineenvaihduntaan

Aerobiset mikrobit vaativat happea ja anaerobiset vaativat hapettomat olosuhteet. Mikrobien aineenvaihdunta tuottaa mädätyksessä mm. metaania ja hiilidioksidia, jolloin tuotekaasusta käytetään nimitystä biokaasu. Biokaasua tuotettaessa muodostuu jätevirtana mädätysjäännös, joka vaatii jatkokäsittelyä, sillä ilman käsittelyä lietteiden hyödyntäminen peltoviljelyssä ei ole ongelmatonta.

Aerobisessa käsittelyssä ei ole mahdollista tuottaa energiaa, mutta investointikin on pienempi. Toisaalta huonosti toimiessaan myös kompostointiprosessissa ilma ja sen happi eivät jakaudu tasaisesti, mikä aikaansaa anaerobisia taskuja, joissa anaerobiset mikrobit alkavat toimia tuottaen metaania hallitsemattomasti. Laajoilla kompostointialueilla prosessin hallinta ja ilmastus on haasteellista.

Bioreaktorissa mädätyksen ja kompostoinnin edut yhdistyvät

Chemitec Consulting Oy:n prosessiasiantuntija sekä Ecolution Oy:n hallituksen jäsen Tiina Piira on vakuuttunut Ecolution bioreaktorin eduista.

“Bioreaktorissa yhdistyvät mädätyksen ja kompostoinnin edut”

  • Orgaanisten jakeiden käsittelymenetelmistä on saatavana valtavasti tietoa, mutta ongelmaksi usein muodostuu se, ettei syötteen koostumusta tunneta riittävän hyvin käsittelymenetelmän valitsemiseksi, kertoo Piira asiakkaiden yleisestä ongelmasta.Mädätykseen ja aerobisiin käsittelymentelmiin tulisi syöttää vain kuhunkin prosessiin soveltuvia jakeita. Tiina Piiran mukaan prosessin läpi virtaava massa pienentää saantoa ja aiheuttaa ongelmia käsittelyn jälkeen.
  • Mädätykseen yritetään toisinaan syöttää sinne sopimattomia orgaanisia jakeita, kuten paljon ligniiniä sisältäviä materiaaleja. Ne kuitekaan eivät prosessoidu ja toimivat jopa inhibiittoreina, eli estävät prosessin normaalia toimintaa. Lisäksi biokaasulaitos on suuri investointi, jonka kannattavuutta kannattaa arvioida huolella.
  • Ecolution bioreaktorissa yhdistyvät mädätyksen ja kompostoinnin edut. Reaktori on kustannuksiltaan huomattavasti biokaasulaitosta edullisempi, joten sen valinta on perusteltu, kun energiantuotanto ei ole toiveissa. Se on huomattavasti kompostointia nopeampi menetelmä, ja tuottaa luomu-laatuista maanparannusainetta, kun syötekin on luomua.
  • Piiran mukaan Ecolution bioreaktorissa muodostuvan kiinteän jakeen lisäksi kaasumainen hiilidioksidi sekä prosessivesi voidaan hyödyntää kasvihuoneviljelyssä. Maksimaalinen synergiaetu saavutetaan, kun orgaaninen aines käsitellään turvallisesti ja hallitusti lähellä sen syntypaikkaa ja tuotteet hyödynnetään lähiviljelyssä.

Tiina Piira,

Chemitec Consulting Oy:n prosessiasiantuntija

Yhteystiedot

Chemitec Consulting

Tietäjäntie 2
02130 Espoo

+358 50 585 2627

info(at)chemitec.fi

www.chemitec.fi