Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Biokaasulaskuri

Ajankohtaista

Kohti kestävää tulevaisuutta – Chemitec osallistuu tapahtumaan ”Kokkola Material Week 2020”

Chemitec kuuli uusimmat uutiset nykyisten tutkimusten ja kehityksen saralta kemiantekniikan, biotalouden ja kaivosteollisuuden osalta, kun Chemitec osallistui tapahtumaan ”Kokkola Material Week” 9.-12.11.2020. Virtuaalinen konferenssi keräsi puhujia ja osallistujia ympäri maailmaa sisältäen tärkeitä toimijoita mineraali-, kaivos- ja akkuteollisuudesta, kuten Anglo American Sakatti Mining Oy, Boliden Kokkola Oy, Suomen Geologian Tutkimuskeskus, Keliber Oy, Suomen Luonnonvarakeskus, Tikomet, ja Wärtsilä. Lisäksi konferenssilla oli…
Lue lisää


Chemitec & Sofi Filtration tarjoavat parhaat ratkaisut vedenkäsittelyyn energialaitoksilla

Chemitec Consulting ja Sofi Filtration ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöstä vedenkäsittelystä energialaitoksilla. Tämän yhteistyön avulla saavutetaan parhaat mahdolliset suodatustekniikat, kun kokemusta prosessitekniikan löytyy yhteensä yli 30 vuoden ajalta. Tärkeimmät käyttökohteet: Savukaasujen lauhduttimien ja pesureiden jätevedet Kaukolämpö ja -viilennys Sofi Filtration yhteistyössä Chemitec Consulting kanssa voicat tarjota kokonaisvaltaisia selvityksiä sisältäen: Arvio projektin kannattavuudesta Insinöörityötä ja suunnittelua Tärkeimpien…
Lue lisää


Jätteestä hyötykäyttöön – tehokkaita näkökulmia toimivaan jätteiden käsittelyyn – Muhammad Nasrullah

Jätettä syntyy jatkuvasti enemmän ja enemmän. Elämäntapojen muutos, nopea kaupungistuminen ja yhteiskunnassa tapahtuvat nopeat muutokset ovat merkittävimmät syyt jätteen määrän kasvulle. Vääränlainen jätteidenkäsittely rasittaa ympäristöä (veden- ja ilmanlaatu) ja vaarantaa terveyttä (ihmiset, eläimet, kalat). Erityisesti kaatopaikkoja pidetään lähteenä kasvihuonekaasuille. Myös valtava määrä väärin käsiteltyä jätettä päätyy vesistöihin, aiheuttaen valtavasti haittaa meren elämälle. Vuonna 2016 syntyi…
Lue lisää


Luis Rudolphy valittiin Chemitecin operatiiviseksi johtajaksi

Chemitech Consulting Oy:llä on ilo ilmoittaa, että Luis Rudolphy, DI, M.Sc. (Tech.) Metallurgian alalta, aloittaa Chemitecin Operatiivisenä johtajana. Luisilla ja on laaja kokemus suurista teollisuuden myynneistä ja projekteista, kun hän on työskennellyt Outotecillä viimeiset 14 vuotta. Luisin viimeisin virka Outotecillä oli VP – mineraalien prosessoinnissa Euroopan markkinoilla. Hän tulee olemaan vastuussa Chemitecin operaatioista samalla etsien…
Lue lisää


Käyttöturvallisuustiedote sinun ja asiakkaasi eduksi.

Tiedätkö, tarvitsetko tuotteellesi käyttöturvallisuustiedotteen? Entä kemikaali-ilmoituksen? Kysy meiltä. Me tiedämme. Meiltä saat käyttöturvallisuustiedotteen ja kemikaali-ilmoituksen liittyvät palvelut ammattitaidolla, kustannustehokkaasti. Otathan yhteyttä!


On mukava pysyä terveenä ja tehokkaana!

Haluamme ilmoittaa, että toimintamme ja yhteydenpitomme jatkuu normaalina influenssakaudesta huolimatta. Suosimme aina kaikkeen yhteydenpitoon sähköisiä viestimiä etenkin, kun välimatkat ovat pitkät. Otathan rohkeasti yhteyttä, kun palvelumme herättää kiinnostuksen!


Arvostamme ryhmätyötä!

Ryhmätyö on avainasemassa projektien jatkuvaan onnistumiseen. Tämän takia emme voi painottaa tarpeeksi ystävyyden ja hyvän työilmapiirin tärkeyttä. Olemme yhdessä  vahvempia, kun toimitamme korkealaatuisia palveluitamme pitkäaikasille asikkaille ja yhteistyökumppaneille. Löydämme joka päivä syitä nauttia kakkua yhdessä.


Muistokirjoitus

Muistelemme lämmöllä hiljattain poisnukkunutta yrityksemme johtajaa ja omistajaa Risto Rantalaa (1951-2019). Risto oli koulutukseltaan diplomi-insinööri. Kangasalan lukiosta vuonna 1969 valmistuneena kuuden laudaturin ylioppilaana opiskelu yliopistossa oli hänelle helppoa ja mielekästä. Hän luki teknillisessä korkeakoulussa systeemiteoriaa ja kemiantekniikkaa vuosina 1970-1978, minkä jälkeen hän toimi suunnittelutehtävissä Rinteknossa ja Projekti-insinööreissä. Risto omistautui pienyrittäjän tehtäviin vuonna 1986, jolloin hän…
Lue lisää