Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Biokaasulaskuri

Kuukausi: marraskuu 2020

Chemitec & Sofi Filtration tarjoavat parhaat ratkaisut vedenkäsittelyyn energialaitoksilla

Chemitec Consulting ja Sofi Filtration ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöstä vedenkäsittelystä energialaitoksilla. Tämän yhteistyön avulla saavutetaan parhaat mahdolliset suodatustekniikat, kun kokemusta prosessitekniikan löytyy yhteensä yli 30 vuoden ajalta. Tärkeimmät käyttökohteet: Savukaasujen lauhduttimien ja pesureiden jätevedet Kaukolämpö ja -viilennys Sofi Filtration yhteistyössä Chemitec Consulting kanssa voicat tarjota kokonaisvaltaisia selvityksiä sisältäen: Arvio projektin kannattavuudesta Insinöörityötä ja suunnittelua Tärkeimpien…
Lue lisää


Jätteestä hyötykäyttöön – tehokkaita näkökulmia toimivaan jätteiden käsittelyyn – Muhammad Nasrullah

Jätettä syntyy jatkuvasti enemmän ja enemmän. Elämäntapojen muutos, nopea kaupungistuminen ja yhteiskunnassa tapahtuvat nopeat muutokset ovat merkittävimmät syyt jätteen määrän kasvulle. Vääränlainen jätteidenkäsittely rasittaa ympäristöä (veden- ja ilmanlaatu) ja vaarantaa terveyttä (ihmiset, eläimet, kalat). Erityisesti kaatopaikkoja pidetään lähteenä kasvihuonekaasuille. Myös valtava määrä väärin käsiteltyä jätettä päätyy vesistöihin, aiheuttaen valtavasti haittaa meren elämälle. Vuonna 2016 syntyi…
Lue lisää


Luis Rudolphy valittiin Chemitecin operatiiviseksi johtajaksi

Chemitech Consulting Oy:llä on ilo ilmoittaa, että Luis Rudolphy, DI, M.Sc. (Tech.) Metallurgian alalta, aloittaa Chemitecin Operatiivisenä johtajana. Luisilla ja on laaja kokemus suurista teollisuuden myynneistä ja projekteista, kun hän on työskennellyt Outotecillä viimeiset 14 vuotta. Luisin viimeisin virka Outotecillä oli VP – mineraalien prosessoinnissa Euroopan markkinoilla. Hän tulee olemaan vastuussa Chemitecin operaatioista samalla etsien…
Lue lisää